علی بمان اقبالی زارچ

علی بمان اقبالی زارچ


دیپلمات و کارشناس ارشد یورآسیا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

مولفه های محرز منازعه مرموز اکراین
اروپا نگاه ایرانی

مولفه های محرز منازعه مرموز اکراین

دیپلماسی ایرانی: پس از دو دهه برنامه ریزی و تدارک نرم افزاری و سخت افزاری رقبا و دشمنان دیرینه یعنی ...

جدال در دریای سیاه: از اوکراین متوقع تا اروپای متزلزل
اروپا نگاه ایرانی

جدال در دریای سیاه: از اوکراین متوقع تا اروپای متزلزل

دیپلماسی ایرانی: در حالی که تلاش های دیپلماتیک گسترده برای جلوگیری از جنگ به نتیجه نرسید و حملات ارتش روسیه ...

دوئل دو رویا یا جنگ جدید در جهان
اروپا نگاه ایرانی

دوئل دو رویا یا جنگ جدید در جهان

دیپلماسی ایرانی: در حالی جهان تغییرات سریع، گسترده، شگرف و حتی به‌نوعی خطرناک را تجربه می کند که سه دهه ...

قاره سبز کانون تشدید جنگ سرد جدید
اروپا نگاه ایرانی

قاره سبز کانون تشدید جنگ سرد جدید

دیپلماسی ایرانی: در حالی که یکی از پایتخت های اروپایی به مهمترین مرکز یک رخداد مهم سیاسی جهانی یعنی مذاکرات ...

دوئل دنیای دیجیتال در آستانه متاورس
اروپا آمریکا نگاه ایرانی

دوئل دنیای دیجیتال در آستانه متاورس

دیپلماسی ایرانی: بالندگی فناوری های نوین به ویژه متاورس و دانش اطلاعات و ارتباطات موجب شکل گیری رویکرد جدیدی در ...

نقش سفارتخانه ها در روابط ایران و اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش سفارتخانه ها در روابط ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: نهاد سفارت در طول تاریخ ایفاگر نقش و مسئولیت بارز در روابط خارجی حاکمیت ها در ادوار مختلف ...

ضرورت رنسانس روابط دو جانبه تهران و اروپا
اروپا نگاه ایرانی

ضرورت رنسانس روابط دو جانبه تهران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: اروپا در شکل اتحادیه و قاره ای دوره ای سخت را با توجه به برگزیت، استیلای طالبان بر ...

دولت سیزدهم و روابط با اتحادیه اروپا
اروپا نگاه ایرانی

دولت سیزدهم و روابط با اتحادیه اروپا

دیپلماسی ایرانی: تحولات پیرامونی منطقه ایران بویژه تسلط غافلگیر کننده طالبان بر افغانستان؛ پیروزی دکتر رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ...

از استیلای برق آسای طالبان بر افغانستان تا شوک آمریکا به شرکای یورآتلانتیک
اروپا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

از استیلای برق آسای طالبان بر افغانستان تا شوک آمریکا به شرکای یورآتلانتیک

دیپلماسی ایرانی: اشغال عراق، افغانستان، لیبی و جنگ در سوریه از پیچیده ترین موضوعات امنیتـی در سـطح بـین المللـی در ...