ایران خواستار توقف گزارش‌های آژانس انرژی اتمی شد

۰۷ اسفند ۱۳۸۷ | ۲۱:۰۰ کد : ۴۰۳۲ اخبار اصلی
سفیر ایران در آژانس انرژی اتمی ضمن اعتراض به گزارش اخیر و سایر گزارش‌های آژانس درباره ایران گفت: مديرکل و آژانس هيچ چاره و گزينه ديگرى ندارند جز آنکه اعلام شود بازرسى‌ها در ايران به صورت عادى درآمده و موضوع بايد از دستور کار ويژه اين شورا خارج شود.
ایران خواستار توقف گزارش‌های آژانس انرژی اتمی شد

 در حالی که رسانه های رسمی ایران تلاش می کردند نکاتی مثبت را از گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی برداشت کنند، در نقطه مقابل تحلیل هایی مبنی بر خطرناک توصیف کردن میزان اورانیوم در اختیار ایران ارائه شد تا دیروز سفير جمهورى اسلامى ایران در آژانس اعتراض تندی نسبت به گزارش اخیر و سایر گزارش های البرادعی داشته باشد.

 پس از آنکه اعضاى شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى در جلسه توجيهى پنج ساعته اى که به منظور بررسى گزارش هاى تازه البرادعى برگزار شد نکات ارائه شده درباره سوريه و ايران را بررسى کردند، على اصغر سلطانيه در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در اين جلسه به طور مکرر تاکيد شد که برداشت هاى اخير از گزارش جديد "محمد البرادعى" درباره ايران کاملا بى اساس است.

 وی در این باره افزود: در نشست اعضاى شوراى حکام آژانس تاکيد کردم که پس از چندين سال ارائه گزارش هاى تکرارى مديرکل آژانس درباره برنامه صلح آميز هسته اى ايران، ارائه اين گزارش ها که چيز جديدى را نشان نمى دهد، بايد متوقف شود.   

 سلطانيه با اشاره به بررسى سوابق گزارش هاى قبلى آژانس درباره ايران در اين نشست خاطرنشان کرد: من از نحوه نوشتن اين گزارش ها انتقاد شديد دارم و در جلسه آشکار شد که چنين موضوعى باعث سوء تفاهم براى افکار عمومى شده است.

 وى اضافه کرد: معلوم نيست که خوانندگان اين گزارش افراد علمى، ديپلمات ها و يا مردم عمومى از طريق رسانه ها هستند بنابراين اين گزارش بايد طورى تنظيم شود که براى مخاطبان هيچ مشکلى ايجاد نکند اما همچنان ديديم که اين گزارش مشکل ايجاد کرد.

 سلطانيه ادامه داد: گزارش بايد در دو بخش خلاصه شود اينکه ايران به تعهدات خود درچارچوب ان. پي. اتى عمل کرده است يا نه؛ ديگر اينکه آيا درخواستى که از ايران مى شود مانند اجراى پروتکل يا ترتيبات فرعى 3.1 فراتر از تعهدات است يا نه.

 وى تاکيد کرد: اين سوال مطرح مى شود که چنين انتظارات داوطلبانه اى چطور مى تواند مقبوليت داشته باشد درحالى که شوراى امنيت قطعنامه دخالت و قطعنامه صادر مى کند و موضوع همچنان به طور ويژه در شوراى حکام مطرح است.

 سفير ايران افزود: من در اين جلسه تاکيد کردم که مديرکل و آژانس هيچ چاره و گزينه ديگرى ندارند جز آنکه اعلام شود بازرسى ها در ايران به صورت عادى درآمده و موضوع بايد از دستور کار ويژه اين شورا خارج شود.

 سلطانيه با هشدار نسبت به اتهام افکنى از سوى پادمان افزود: ما مداليته را اجرا کرديم و نسبت به اينکه از کشورى بدون شواهد و قرائنى سوال مى شود قابل تحمل نيست و چنين وضعى نمى تواند ادامه پيدا کند.

 وى همچنين گفت: با نگاه به برنامه 2020 چشم انداز آژانس وقت آن رسيده است که اين نهاد کاملا در مسير اصلى قرار گيرد و اجازه ندهيم اين مساله تکرار شود.

 علی اصغر سلطانیه در پایان با اشاره به طرح گزارش جديد البرادعى درباره سوريه گفت: بدون آنکه توجه کنند که اسراييل مکان مورد نظر آژانس را بمباران کرده و بدون محکوم کردن چنين اقدامى مى گويند سوريه ثابت کند که آن ساختمانى که منهدم شده است تاسيسات هسته اى نيست. اين خلاف منطق و عقل است. اين همان سناريويى است که درباره ايران انجام شد و اکنون تکرار مى شود. باید يک بار براى هميشه جلوى اين حرکت ها را گرفت.


نظر شما :