فرار رو به جلوی مقتدی صدر

وقتی سایه اتهامات سنگینی می کند

۲۷ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۰ کد : ۲۰۰۴۱۱۴ اخبار اصلی خاورمیانه
نویسنده خبر: سید علی موسوی خلخالی
علی موسوی خلخالی می نویسد: وی در ۵/۸/۲۰۱۳ اعلام کرد که از فرایند سیاسی کشور خود را کنار می کشد. در ۱۶/۲/۲۰۱۴ مجددا همین موضع را تکرار کرد. در ۲۳/۶/۲۰۱۸ اعلام کرد که علاوه براین که از فرایند سیاسی کنار می کشد تمامی دفاتر سیاسی خود را در استان های مختلف عراق می بندد. و اکنون نیز همین سناریو را مجددا تکرار کرده است. تمامی این تاریخ ها در بحبوحه زمانی است که یا کشور در آستانه ورود به فضای انتخاباتی است یا اتفاقی سیاسی در کشور رخ داده است. مثلا در سال ۲۰۱۸ که مقتدی صدر اعلام کرد از فرایند سیاسی کنار می کشد، چند ماه بعد از آن تظاهرات سراسری در عراق در اعتراض به فساد لجام گسیخته، بیکاری و باندبازی های سیاسی جاری در کشور آغاز شد و صدر مجددا صحنه آمد و به یکی از میدان داران اصلی تبدیل شد. 
وقتی سایه اتهامات سنگینی می کند

دیپلماسی ایرانی: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که از رهبران سیاسی پرسروصدای عراق محسوب می شود، روز گذشته اعلام کرد از شرکت در انتخابات سراسری این کشور که قرار است در ماه اکتبر پیش رو برگزار شود، انصراف می دهد. 

این اقدام مقتدی صدر یادآور اقدامات سیاسی او در سال های گذشته در هنگامه انتخابات سراسری این کشور است: وی در 5/8/2013 اعلام کرد که از فرایند سیاسی کشور خود را کنار می کشد. در 16/2/2014 مجددا همین موضع را تکرار کرد. در 23/6/2018 اعلام کرد که علاوه براین که از فرایند سیاسی کنار می کشد تمامی دفاتر سیاسی خود را در استان های مختلف عراق می بندد. و اکنون نیز همین سناریو را مجددا تکرار کرده است. تمامی این تاریخ ها در بحبوحه زمانی است که یا کشور در آستانه ورود به فضای انتخاباتی است یا اتفاقی سیاسی در کشور رخ داده است. مثلا در سال 2018 که مقتدی صدر اعلام کرد از فرایند سیاسی کنار می کشد، چند ماه بعد از آن تظاهرات سراسری در عراق در اعتراض به فساد لجام گسیخته، بیکاری و باندبازی های سیاسی جاری در کشور آغاز شد و صدر مجددا صحنه آمد و به یکی از میدان داران اصلی تبدیل شد. 

در طول این سال ها که مقتدی صدر در عرصه سیاسی بوده، نه تنها از فرایند سیاسی کنار نکشیده بلکه برعکس فعالیت سیاسی خود را تشدید کرده و به راس اخبار سیاسی کشورش آمده است. به عبارتی یا موج سازی کرده یا سوار موجی شده که در کشور ایجاد شده است. به معنای دیگر می توان او را قهرمان موج سواری عراق دانست که همواره تلاش کرده نگاه ها را متوجه خود کند و با جنجال سازی سیاسی نبض اجتماعی – سیاسی کشور را در دست گیرد. این بار نیز شاهدیم که مقتدی صدر زمانی از کنار کشیدن از انتخابات صحبت می کند که کشور نسبت به حادثه تلخ بیمارستان امام حسین (ع) در شهر ناصریه استان ذیقار به شدت عصبانی است و اتهامات متوجه اوست؛ چراکه وزارت بهداشت عراق مثل بسیاری دیگر از وزارتخانه ها زیرنظر او و یارانش اداره می شود. به عبارتی می توان گفت این اقدام مقتدی صدر فرار از مسئولیت و پاسخگویی و فرار رو به جلو برای وارونه کردن صحنه سیاسی عراق از اعتراضی است که متوجه او شده است./خراسان

روزنامه نگار، مترجم و سردبیر دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: مقتدی صدر مقتدا صدر جایگاه مقتدی صدر در عراق عراق انتخابات عراق


( ۴ )

نظر شما :