کوبا در میانه شدیدترین تظاهرات در چند دهه گذشته

۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۸:۰۰ کد : ۲۰۰۴۰۱۰ اخبار اصلی عکس نوشته
هزاران نفر از مردم کوبا در چند روز گذشته طی آنچه بزرگ ترین تظاهرات ضددولتی در این کشور کمونیستی در چند دهه گذشته به شمار می رود، در خیابان ها تجمع کردند و شعار «آزادی» سر دادند و کناره گیری میگوئل دیاز کانل از ریاست جمهوری را خواستار شدند. بحران اقتصادی، صف ‌های طولانی برای خرید مواد غذایی، همه گیری کرونا، نبود دارو، واکسن و دیگر امکانات از جمله دلایل خشم تظاهرات کنندگان هستند. نیروهای ویژه و نیروهای پلیس کوبا با تظاهرات کنندگان درگیر شدند و برخی را دستگیر کردند، اما آمار دقیقی از شمار زخمی ها یا بازداشت شدگان در دست نیست.
کوبا در میانه شدیدترین تظاهرات در چند دهه گذشته

کلید واژه ها: کوبا تظاهرات همه گیری کرونا


( ۳ )

نظر شما :

ابراهیم قدیمی ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۰۲:۳۰
کلیه کشورها از کشورهای با امکانات بسیار بالا مانند امریکا واروپائیان گرفته تا کشورهای با امکانات کم مانند هند وامریکای جنوبی و۔۔۔۔ در دوران کرونا روزهای فوق غم انگیزی داشتند۔جنازه ها در خانه سالمندان کسی نبود انها را جمع اوری کند ویادر ماشین های باری استیجاری جمع اوری میشد۔یا تدفین جنازه ها با توجه به ازدیاد جنازه اجازه نمیداد که انچنان که مورد نظر بود با انها برخورد شود۔ کوبا در مورد کرونا وبرخورد سیستم بهداشتی وپزسکی انها یکی از بهترین ها بود۔امار فوتی های کرونا در این مملکت دوازده میلیون نفری یک هزار وپانصد فوتی تا کنون است۔ممکن است در روزهای اخیر بعلت انواع جدید ویروس این امار جهش داشته باشد که بایستی با دقت به امارها توجه کرد۔کوبا در ساخت واکسن فعال بوده وموفقیت هائی هم داشته است۔۔لذا ایراد گیری به نوع مقابله کوبا با کرونا قطعا تحریکات دیگران ویا منطقهای با اهداف سیاسی منطقهای باشد که از سابقه ان اگاهیم۔۔ازادیهای اجتماعی در کشورهای مارکسیستی به نوع دیگری تعریف میگردد۔۔برای فرهنگی گوشت خوک خوردنش مجاز است وبرای فرهنگ دیگری دست زدن به ان جایز نیست۔سیستم گوبا مطمئنا مخالفینی محدود داخلی دارد که در مواقع لزوم بنا بر خواست دیگران بجای کمک به رفع مشکلات فعال میگردند۔در برخورد با اینگونه اپیدمی ها توجه دولت بسیار ضروری است ونیاز ویگر توجه افراد به محافظت خود از الودگی است۔هیچ دولتی قادر نیست افراد بی توجه را در امنیت کامل از لودگی ویروسی قرار دهد در صورتیکه علاقمندی خودشوجود نداشته باشد۔به امار فوتی در کشورهای پیشرفته با توجه به واکیناسیون کامل برای علاقمندان توجه کنید۔ هنوز امار فوتی ها وبیماران قابل توجه است۔ دولت مسئول نمی باسد۔حفاظت فردی بی توجه است۔نکتهای که باید به ان توجه کرد این است بنگلادش با صد وهفتاد میلیون جمعیت وان تراکم جمعیتی که دارد چند هزاز فوتی دارد و برزیل با دویست میلیون جمعیت فوتی های ان از پانصد هزار گذشته است۔فرهنگ تغذیه وحفاظت فردی اختلاف خود را نشان میدهد۔
ابراهیم قدیمی ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۹
کنترل کردن کشوری با گرایش های کوبا در فاصله چند مایلی امریکا هنری است که دیگر کشورها ندارند۔از اینگونه عکس ها از بسیاری ازکشورهای دیگرحتی اروپائی وامریکائی ان میتوان در جراید دید۔
محمد آزادی طلب ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | ۰۳:۴۶
به ابراهیم قدیمی البته کوبا در بین کشورهای کمونیستی در برخی زمینه ها مثل پزشکی موفق بوده است اما این دلیلی بر نادیده گرفتن ناکارآمدی های اقتصادی و اجتماعی و رژیم دیکتاتوری تک حزبی حاکم بر این کشور نیست . رژیم به اصطلاح انقلابی و تک حزبی این کشور که از زمان کاسترو شکل گرفته است باید کنار رود و یک رژیم دموکراتیک چند حزبی بر سر کار بیاید .