محمدمهدی سید ناصری

محمدمهدی سید ناصری


مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

توجیه های حقوقی جنگ اوکراین
اروپا انتخاب سردبیر

توجیه های حقوقی جنگ اوکراین

دیپلماسی ایرانی: توسل به زور و ممنوعیت آن دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ...

کودکان و تعهدات دولت‌ها
اقتصاد و انرژی انتخاب سردبیر

کودکان و تعهدات دولت‌ها

دیپلماسی ایرانی: فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصر به ‌فردی دارند. با رشد و ...

اختلافات بین‌المللی؛ رابطه‌ شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری؟
دیدگاه ها آمریکا انتخاب سردبیر

اختلافات بین‌المللی؛ رابطه‌ شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری؟

دیپلماسی ایرانی: بعد از پایان جنگ جهانی دوم دولت‌هایی که از صدمات شدید این جنگ هنوز در هراس بودند‌‌، برای ...

کتاب «حمایت از حقوق زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی»
اخبار اصلی کتابخانه

کتاب «حمایت از حقوق زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی»

دیپلماسی ایرانی: محافظت از صلح جهانی و امنیت بین‌المللی وظیفه مهمی است که در نخستین منشور جامعه بین‌المللی معروف به ...