بشیر اسماعیلی

بشیر اسماعیلی


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

ای مترسک کلاه را بردار
خاورمیانه انتخاب سردبیر

ای مترسک کلاه را بردار

دیپلماسی ایرانی: «حنظله» تصویری از یک کودک غمگین و ژنده پوش فلسطینی بود که به عنوان امضای «ناجی علی» کاریکاتوریست ...

ضرورت مدیریت بحران برای ارتقا توان و اقتدار ملی
اخبار داخلی انتخاب سردبیر

ضرورت مدیریت بحران برای ارتقا توان و اقتدار ملی

دیپلماسی ایرانی: حفظ ثبات و امنیت ملی برای کشوری مثل ایران که در منطقه ژئوپولیتیک بسیار حساسی قرار دارد و ...

همزاد پنداری جهانی با طبقات فرودست
اخبار اصلی سینما دیپلماسی

همزاد پنداری جهانی با طبقات فرودست

دیپلماسی ایرانی: مساله طبقات اجتماعی و تبعیض ناشی از آن در جوامع مدرن، مقوله‌ای است که مورد انتقاد جریانات روشنفکری ...

مطامع اروپا در حمایت از ناآرامی‌های ایران
خاورمیانه انتخاب سردبیر

مطامع اروپا در حمایت از ناآرامی‌های ایران

دیپلماسی ایرانی: از زمان شروع ناآرامی ها در ایران، موضع کشور‌های اروپایی و رسانه‌های وابسته به آنها به طور مشهودی ...

آلترنانیوهای خطرناک
اخبار داخلی انتخاب سردبیر

آلترنانیوهای خطرناک

دیپلماسی ایرانی: در بعضی اوقات شاهد هستیم که در جوامع گوناگون، ملت‌ها بینش سیاسی لازم برای تبیین وقایع و اوضاع ...

روزی روزگاری در عراق
اخبار اصلی سینما دیپلماسی

روزی روزگاری در عراق

دیپلماسی ایرانی: شبکه جهانی بی‌بی‌سی در سال ‌های اخیر، مجموعه‌های مستند متعددی با درونمایه انتقادی نسبت به نظام سرمایه‌داری، مدرنیسم، ...

نگاهی به فصل دوم سریال «تهران»
اخبار اصلی سینما دیپلماسی

نگاهی به فصل دوم سریال «تهران»

دیپلماسی ایرانی: به تازگی فصل دوم از سریال اسراییلی «تهران» به پایان رسید و نکات مبهم قسمت آخر، این ظن ...

فیلم «عنکبوت مقدس» و خودزنی های سیاسی
اخبار اصلی سینما دیپلماسی

فیلم «عنکبوت مقدس» و خودزنی های سیاسی

دیپلماسی ایرانی: هنر با رویکرد روشنفکری و انتقادی، اساسا خود را بر مبنای مخالفت و اعتراض نسبت به جریان اصلی ...

آیا آرتمیس فیلم سیصد, همان روسیه کنونی است؟
اروپا انتخاب سردبیر سینما دیپلماسی

آیا آرتمیس فیلم سیصد, همان روسیه کنونی است؟

دیپلماسی ایرانی: اگر تمدن شناخته شده بشر را به سه دوره عصر باستان، قرون وسطی و دوران جدید تقسیم بندی ...