علی بمان اقبالی زارچ

علی بمان اقبالی زارچ


دیپلمات و کارشناس ارشد یورآسیا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در همکاری با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در همکاری با اروپا

دیپلماسی ایرانی - زبان وسیله مهمترین وسیله گفت وگو، مفاهمه و ارتباط میان اقوام، فرهنگ و تمدن‌ها مختلف بشری است ...

دیپلماسی ورزشی با اروپا، لژیونرها رخ نمایی نبوغ ناب ایرانی
اروپا نگاه ایرانی

دیپلماسی ورزشی با اروپا، لژیونرها رخ نمایی نبوغ ناب ایرانی

دیپلماسی ایرانی: در بخش قبلی به دو موضوع مربی گری و لژیونرهای فوتبالی اشاره شد و در ادامه به وضعیت ...

دیپلماسی ورزشی با اروپا؛ لژیونرها از شعف پول سازی تا ضعف شبکه سازی
اروپا نگاه ایرانی

دیپلماسی ورزشی با اروپا؛ لژیونرها از شعف پول سازی تا ضعف شبکه سازی

دیپلماسی ایرانی: در بخش قبلی به ابعاد مختلف دیپلماسی ورزشی در سطح جهانی و کشورمان پرداخته شد و در این ...

دیپلماسی ورزشی با اروپا از بزرگراه پرمنفعت تا راهکار باری به هر جهت
اروپا نگاه ایرانی

دیپلماسی ورزشی با اروپا از بزرگراه پرمنفعت تا راهکار باری به هر جهت

دیپلماسی ایرانی: حسب تجربیات شخصی و عینی باید اذعان کنم که بسیاری از هموطنان مقیم خارج خاطره شیرین حضور و ...

از اقتدار و اوهام تا اتهام و اعدام چائوشسکو
اروپا نگاه ایرانی

از اقتدار و اوهام تا اتهام و اعدام چائوشسکو

دیپلماسی ایرانی: این روزها سی و یکمین سالگرد تیرباران زوج چائوشسکو در سناریویی مبهم و در پادگانی در نزدیکی شهر ...

خواهرخواندگی شهرهای ایران و اروپا؛ پویش پیگیری پیوسته
اروپا نگاه ایرانی

خواهرخواندگی شهرهای ایران و اروپا؛ پویش پیگیری پیوسته

دیپلماسی ایرانی: در حاکمیت های نوین هزاره سوم و عصر ارتباطات توجه ویژه ای به تمرکز زدایی و شبکه سازی ...

دیپلماسی پارلمانی با اروپا؛ گاه رنسانس کنشگری
اخبار اصلی اروپا

دیپلماسی پارلمانی با اروپا؛ گاه رنسانس کنشگری

دیپلماسی ایرانی: این روزها ملت غیور ایران در کشاکش مقابله با سختی های تحریم های ظالمانه جبهه استکبار و مبارزه ...

همکاری اتاق های فکر ایران و اروپا، شاه کلید قدرت نرم
اروپا نگاه ایرانی

همکاری اتاق های فکر ایران و اروپا، شاه کلید قدرت نرم

دیپلماسی ایرانی: بروز کرونا و محدودیت های ایجاد شده در  دیپلماسی رسمی و کاهش رفت و آمدهای دیپلماتیک شرایط را ...

قصه پرغصه همکاری های علمی و دانشگاهی ایران و اروپا
اخبار اصلی اروپا

قصه پرغصه همکاری های علمی و دانشگاهی ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: در هزاره سوم که به عصر ارتباطات و دنیای ایده و نوآوری مشهور است مهمترین و اثرگذارترین نهادها ...