عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد


استاد پیشین دانشگاه کابل

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

طالبان تندروتر می شود
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

طالبان تندروتر می شود

دیپلماسی ایرانی: سال ها پیش، رابرت دریفوس در کتاب "بازی شیطان" که آن را فریدون گیلانی ترجمه کرده است، در ...

افغانستان، نمود کامل یک جامعه به شدت عقب مانده
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

افغانستان، نمود کامل یک جامعه به شدت عقب مانده

دیپلماسی ایرانی: به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج تفکرات سیاسی یا سالم و یا ناسالم، ما شاهد ...

چگونه طالبان می تواند همه محاسبات روسیه را بر باد دهد؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

چگونه طالبان می تواند همه محاسبات روسیه را بر باد دهد؟

دیپلماسی ایرانی: فدراتیو روسیه با دو چالش عمده در افغانستان مواجه است: اول احیای نظم به هم ریخته ژئوپولیتیکی نظم ...

افغانستان و معادلات امنیت منطقه‌ای
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

افغانستان و معادلات امنیت منطقه‌ای

دیپلماسی ایرانی: فهم متعارف از مشکل امنیتی افغانستان در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی چیست؟ چطور می شود از وضعیت ...

طالبان ناقض امنیت سیاسی شهروندان
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

طالبان ناقض امنیت سیاسی شهروندان

دیپلماسی ایرانی: مفهوم امنیت، مصئونیت از تعرض، رهایی از ترس و تصرف اجباری است. این موضوع در افراد، به معنای ...

جغرافیای شمال افغانستان؛ بستر بازی های جدید استخباراتی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

جغرافیای شمال افغانستان؛ بستر بازی های جدید استخباراتی

دیپلماسی ایرانی: اهمیت راهبردی شمال افغانستان و همسایگی آن با قدرت های رقیب امریکا، این جغرافیا را به میدان جدید ...

داعش و نقشه تسلط بر آسیای میانه
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

داعش و نقشه تسلط بر آسیای میانه

دیپلماسی ایرانی: به وحشت انداختن مردم از حضور و استقرار گروهک های تروریستی خارجی مثل داعش شاخه خراسان، چیزی تازه ...

طالبان برای ظهور داعش رخ عوض می‌کند
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

طالبان برای ظهور داعش رخ عوض می‌کند

دیپلماسی ایرانی: به وحشت انداختن مردم از حضور و استقرار گروهک های تروریستی خارجی مثل داعش شاخه خراسان، چیزی تازه ...