عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد


استاد پیشین دانشگاه کابل

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پروژین، پوتین و احتمالات موجود
اروپا انتخاب سردبیر

پروژین، پوتین و احتمالات موجود

دیپلماسی ایرانی: با مدنظرداشت تحولات بیست و چهار ساعت گذشته، رویداد های بی پیشینه تاریخی در شرف وقوع اند. سرعت ...

پاکستان در دوجبهه می جنگد
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

پاکستان در دوجبهه می جنگد

دیپلماسی ایرانی: طالب ابزاری برای اهداف استراتیژیک پاکستان است. مرز جدایی میان آنها، معنایی ندارد. جدا کردن طالبان از پاکستان، ...

ملاهیبت الله رهبری از جنس هوش مصنوعی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ملاهیبت الله رهبری از جنس هوش مصنوعی

دیپلماسی ایرانی: بحران هوش مصنوعی در حال حاضر، از مهم ترین دغدغه های بشر در جهت آینده نا مطمئن حساب ...

پیروزی اردوغان، استحکام پایه های اقتدارگرایی در عصر لیبرالیسم
خاورمیانه انتخاب سردبیر

پیروزی اردوغان، استحکام پایه های اقتدارگرایی در عصر لیبرالیسم

دیپلماسی ایرانی: بدون شک رجب طیب اردوغان از جنس رهبرانی است که بواسطه پرنسیب های دموکراتیک و ارزشهای دنیای لیبرال ...

چالش های جدی طالبان
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

چالش های جدی طالبان

دیپلماسی ایرانی: تجمع، تجهیز و فراهم آوری امکانات تسلیحاتی و لوجستیکی برای گروه های تروریست بین المللی که در شمال ...

هیچ مجالی برای خوشبینی نیست
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

هیچ مجالی برای خوشبینی نیست

نشست دوحه در دیگ قدرت های بزرگ منطقه ای و جهانی پخته می شود هیچ مجالی برای خوشبینی نیست دیپلماسی ایرانی: نشست ...

پیام های نشست سمرقند
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

پیام های نشست سمرقند

دیپلماسی ایرانی: نشست سمرقند از جنس واکنش های منطقه ای به تشدید بحران امنیتی افغانستان تحت حاکمیت تروریسم بین المللی ...

طالبان دیگر گوش به فرمان پاکستان نیست
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

طالبان دیگر گوش به فرمان پاکستان نیست

دیپلماسی ایرانی: هوشمندی طالبان در هدایت ظریفانه سیاست و جنگ در افغانستان، نشان می دهد که هدایت طالبان از انحصار ...