مطالب مرتبط با کلید واژه

صادرات نفت ایران


لزوم حفظ فاصله ایران با کره شمالی
آیا شراکت نفتی با پیوینگ یانگ به نفع تهران است؟

لزوم حفظ فاصله ایران با کره شمالی

دکتر غلامحسین حسنتاش، کارشناس مسائل اقتصادی و انرژی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با اشاره به اعلام ایران برای فروش نفت به کره شمالی معتقد است ایران باید در ارتباط با کره شمالی کمی بیشتر دقت کند چرا که هنوز ابعاد تحرکات اخیر کره و بحران اخیر مشخص نیست.

ادامه مطلب
نیت، حذف تدریجی تهران است
پشت پرده سخت گیری های بی سابقه بر فروش نفت ایران

نیت، حذف تدریجی تهران است

دکتر نرسی قربان، تحلیلگر و کارشناس مسائل نفت و انرژی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید دارد که غرب به دنبالواگذاری تدریجی بازارهای نفتی در اختیار ایران به جایگزین های دیگر چون عربستان و عراق است

ادامه مطلب