عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد


استاد پیشین دانشگاه کابل

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

روسیه می خواهد از امریکا عقب نماند
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

روسیه می خواهد از امریکا عقب نماند

فارمت مسکو؛ نمایش دیپلماتیک یا رویکرد امنیتی؟ عبدالناصر نورزاد دیپلماسی ایرانی: در تاریخ ۲۹ سپتامبر دور تازه گفت‌وگوها در مورد آینده سیاسی ...

بحران ایدئولوژیک طالبان
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

بحران ایدئولوژیک طالبان

دیپلماسی ایرانی: بحران ایدئولوژیک در میان طالبان، به نقطه اوجش رسیده است. این گروه بیشتر از به قدرت رسیدن، چند ...

دو سال فاجعه
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

دو سال فاجعه

دیپلماسی ایرانی: دو سال از سقوط مرگبار مدنیت شهری به دامن تروریسم قومی و استبداد عقیدتی می گذرد. دنیا با ...

پیوند داعش و ایغورها در افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

پیوند داعش و ایغورها در افغانستان

دیپلماسی ایرانی: همواره از وجود بیست گروه تروریستی در خاک افغانستان حتی قبل از حاکمیت طالبان صحبت می شود، اما ...

افغانستان، طالبان و ابزارهای فشار امریکا بر ایران، روسیه و چین
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

افغانستان، طالبان و ابزارهای فشار امریکا بر ایران، روسیه و چین

دیپلماسی ایرانی: با تاکید بر نقش محوری افغانستان در این بازی، نبرد در دو جبهه برای توازن نظم بین الملل، ...

شکاف در درون طالبان زبانه می کشد
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

شکاف در درون طالبان زبانه می کشد

دیپلماسی ایرانی: شبکه حقانی، گروه ملایعقوب و دفتر قطر و گروهی به رهبری ملاهیبت الله، سه ضلع اصلی نبرد برای ...

بررسی استراتژی ظهور داعش در افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

بررسی استراتژی ظهور داعش در افغانستان

دیپلماسی ایرانی: در اوایل نام داعش با گسترده تر شدن دامنه فعالیت های آن، قابل باور بود. بعدها با آشکار ...