عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد


استاد پیشین دانشگاه کابل

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

جهان چرا طالبان را به رسمیت نمی شناسد؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

جهان چرا طالبان را به رسمیت نمی شناسد؟

دیپلماسی ایرانی: بیش از دو سال و نیم می شود که طالبان به قدرت برگردانده شده اند. در این مدت، ...

روسیه و دوستانش اشتباه می کنند
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

روسیه و دوستانش اشتباه می کنند

دیپلماسی ایرانی: اساسا اگر دولت روسیه که آقای کابلوف از آن در نشست گروه تماس نمایند گی می کند و ...

تله های امنیتی چیست؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تله های امنیتی چیست؟

دیپلماسی ایرانی: تله های امنیتی در واقع، اقدامات امنیتی شده، استخباراتی و سازماندهی شده برای ایجاد درگیری و تنش های ...

چرا مردم در برابر طالبان، خاموش اند؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

چرا مردم در برابر طالبان، خاموش اند؟

دیپلماسی ایرانی: هر سرزمینی بعداز تجربه تلخ استعمار، نظام های پوشالی و حاکمیت های استبدادی، دو راه بیش، پیش رو ...

چرایی تعامل کشورها با طالبان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

چرایی تعامل کشورها با طالبان

دیپلماسی ایرانی: از به قدرت رسانیدن طالبان، دوسال و اندی می گذرد. در این مدت انتظار بر این بود تا ...

درباره مقاومت افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

درباره مقاومت افغانستان

دیپلماسی ایرانی: چرا دشمن مردم می خواهد، مقاومت مردم را ضد طالبان، کم اهمیت جلوه دهد؟ این سئوال مستلزم چند ...

داعش، ایغورها و شبکه حقانی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

داعش، ایغورها و شبکه حقانی

دیپلماسی ایرانی: داعش در مجله صدای خراسان، طالبان را تهدید کرده و گفته است که این گروه (طالبان) روزهای سختی ...

تهدیهای بالقوه ایغورها و داعش خراسان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تهدیهای بالقوه ایغورها و داعش خراسان

دیپلماسی ایرانی: طالبان همواره چون بسترساز تروریسم در خاک هستند، خطر آن را چندان جدی نشان نمی دهند. از طرف ...

ناتوانی طالبان در انجام تعهداتش به چین
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ناتوانی طالبان در انجام تعهداتش به چین

دیپلماسی ایرانی: حضور گروه های تروریستی خارجی در میان گروه طالبان یک امر ثابت شده، قطعی و با شواهد کافی ...