محمد صادق امینی

محمد صادق امینی


پیشتر وابسته فرهنگی در کشور کنیا، دبیر شورای کتاب و مسئول در امور ترجمه و نشر بین الملل بوده و مقالات و یادداشت هایی از او در زمینه ترجمه و نشر بین الملل در نشریات داخلی کشور منتشر شده است. او هم اکنون در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به کار است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه

دیپلماسی ایرانی: اشاره زبان چینی، زبان پرجمعیت ترین کشور جهان (۱۶درصد جمعیت جهان) است. چنانچه یکی از معیارها و اولویت های مهم در ...

لزوم فعال شدن در فرهنگ چینی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

لزوم فعال شدن در فرهنگ چینی

دیپلماسی ایرانی: اشاره زبان چینی، زبان پرجمعیت ترین کشور جهان (۱۶درصد جمعیت جهان) است. چنانچه یکی از معیارها و اولویت های مهم در ...

وحدت اسلامی؛ از ادعا تا عمل
اخبار داخلی خاورمیانه انتخاب سردبیر

وحدت اسلامی؛ از ادعا تا عمل

دیپلماسی ایرانی: تاریخ وحدت اسلامی چه حرف ها که ندارد و چه تجربه های تلخ و شیرینی! سخن اما این ...

چگونه با ادبیات خود در روسیه نفوذ کنیم
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

چگونه با ادبیات خود در روسیه نفوذ کنیم

دیپلماسی ایرانی:  اشاره زبان روسی نه تنها زبان کشور فدراسیون روسیه است و در کشورهای آسیای میانه، قفقاز و اروپای شرقی هم ...

بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه؛ زبان اسپانیولی
اروپا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه؛ زبان اسپانیولی

دیپلماسی ایرانی: اشاره زبان اسپانیولی، یکی از شش زبان پرمخاطب جهان است. بیش از ۳۵۰ میلیون نفر، زبان اول شان اسپانیولی است. ...

بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه؛ ترکی آذربایجانی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

بایسته ها و نبایسته های دیپلماسی ترجمه؛ ترکی آذربایجانی

دیپلماسی ایرانی: اشاره به دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۹۰ جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه زبان و ...

چقدر در ترجمه موفق بوده ایم؟
اخبار داخلی نگاه ایرانی

چقدر در ترجمه موفق بوده ایم؟

دیپلماسی ایرانی: پیش درآمد در یادداشت قبل با عنوان «نکاتی درباره دیپلماسی ترجمه» به کلیاتی در باره نقش و وظیفه نهاد ...

دیپلماسی رسانه ای را جدی بگیریم
اخبار داخلی نگاه ایرانی

دیپلماسی رسانه ای را جدی بگیریم

دیپلماسی ایرانی: نقش تاثیرگذار دیپلماسی رسانه ای – که از شاخه های دیپلماسی عمومی به شمار می رود – بر ...

نکاتی درباره دیپلماسی ترجمه
اخبار داخلی نگاه ایرانی

نکاتی درباره دیپلماسی ترجمه

دیپلماسی ایرانی: مقدمه اول تاثیر و نقش «نهضت ترجمه» در تحول علوم و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی پوشیده نیست. سخن از ...