علی بمان اقبالی زارچ

علی بمان اقبالی زارچ


دیپلمات و کارشناس ارشد یورآسیا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

تحرکات تحریک آمیز در قفقاز و تله انفجاری
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

تحرکات تحریک آمیز در قفقاز و تله انفجاری

دیپلماسی ایرانی: تاثیرات جنگ در اوکراین موجب تغییرات مهمی در ژئواستراتژی محور اورآسیایی شده و اولویت روسیه به رسیدگی به ...

آوردگاه اوکراین ارمغان و  آرمانی برای اسلحه سازان
اروپا نگاه ایرانی

آوردگاه اوکراین ارمغان و  آرمانی برای اسلحه سازان

دیپلماسی ایرانی: با نگاهی گذرا بر تاریخ جنگ ها در جهان بویژه بعد از جنگ دوم جهانی این نتیجه بدست ...

از هم پوشانی هم افزا تا همکاری درآمدزا
اروپا نگاه ایرانی

از هم پوشانی هم افزا تا همکاری درآمدزا

دیپلماسی ایرانی: با روی کار آمدن دولت سیزدهم به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران برای افزایش سطح همکاری ...

صادرات آب به یک هزارم قیمت چرا؟!
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

صادرات آب به یک هزارم قیمت چرا؟!

دیپلماسی ایرانی: در حال حاضر که صحنه روابط بین الملل متأثر از مسائلی چون جنگ و نزاع در منطقه پیرامونی ...

فعلا امریکا و انگلیس برندگان آوردگاه ادامه‌دار اوکراین هستند
اروپا نگاه ایرانی

فعلا امریکا و انگلیس برندگان آوردگاه ادامه‌دار اوکراین هستند

دیپلماسی ایرانی: با گذشت دو ماه از جنگ در اوکراین بر همه روشن است که این بحران فراتر از درگیری ...

نقش دیپلمات ها در روابط ایران و اروپا
اخبار داخلی اروپا نگاه ایرانی

نقش دیپلمات ها در روابط ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: دیپلماسی اساساً یک حوزه محافظه کارانه و بسیار حساس است که با اهداف بسیار مهم حفاظت و دفاع ...

نقش حقوق بشر در روابط ایران و اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش حقوق بشر در روابط ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: بعد از فروپاشی برج های دوقلو با عنوان حادثه 11 ستامبر تعاملات بین المللی بویژه رقابت های سطح کلان ...

از طرفه عکس یادگاری تا طفره از تعهدات برجامی
پرونده هسته ای نگاه ایرانی

از طرفه عکس یادگاری تا طفره از تعهدات برجامی

دیپلماسی ایرانی: اتحادیه اروپا دهه سوم هزاره سوم با چند چالش اساسی از جمله برگزیت ؛ کرونا و تشتت داخلی در ...

روابط ایران و اروپا در مبارزه با مواد مخدر
اروپا نگاه ایرانی

روابط ایران و اروپا در مبارزه با مواد مخدر

دیپلماسی ایرانی: از ابتدای سال 2020 میلادی ، بیماری همه گیر COVID-19 تأثیر شگرفی بر مجموعه شرایط مادی و معنوی خاص ...