سید وحید کریمی

سید وحید کریمی


دیپلمات و دکترای روابط بین الملل که در حال حاضر در گروه اروپا/امریکای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت دارد. 

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

چرا انگلیس با امریکا علیه ایران همراه نشد؟
اروپا نگاه ایرانی

چرا انگلیس با امریکا علیه ایران همراه نشد؟

دیپلماسی ایرانی: بر سر موضوعات جهانی از جمله ایران و برجام و تحولات دیگر، به نظر می رسد انگلیس جامع ...

هند را دریابیم؛ شاید قابل بازیافت باشد
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

هند را دریابیم؛ شاید قابل بازیافت باشد

دیپلماسی ایرانی: مقاله ای که در مورد هند نوشتم واکنش های منطقی متفاوتی داشت؛ بران شدم تا به آنها پاسخ ...

هند را دریابیم؛ که خیلی دیر است!
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

هند را دریابیم؛ که خیلی دیر است!

دیپلماسی ایرانی: نخبگان هندی با انتشار کتابی تحت عنوان "هند در هفتاد سالگی"، دولت آقای "ناریندرا مودی"، نخست وزیر فعلی ...