ابوالقاسم دلفی

ابوالقاسم دلفی


سفیر پیشین ایران در فرانسه و کارشناس مسائل بین المللی و اروپا. وی همچنین سابقه سفارت در شیلی، کلمبیا و صربستان را نیز در کارنامه دیپلماتیک خود دارد.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

کشمکش‌های روسیه و رقبایش در شورای امنیت سازمان ملل برسر سوریه
نگاه ایرانی خاورمیانه

کشمکش‌های روسیه و رقبایش در شورای امنیت سازمان ملل برسر سوریه

دیپلماسی ایرانی: به دنبال یک هفته  بحث های طولانی و مذاکرات پنهان و آشکار اعضای دائم شورای امنیت که بین ...