سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

طرحی که امریکا برای لبنان داشت!
اخبار اصلی خاورمیانه

طرحی که امریکا برای لبنان داشت!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ارتش و حزب الله متحدند
اخبار اصلی خاورمیانه

ارتش و حزب الله متحدند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

اخوانی ها باز هم به قدرت بر می گردند
اخبار اصلی خاورمیانه

اخوانی ها باز هم به قدرت بر می گردند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

امریکا می خواهد از خاورمیانه برود و آن را با NGO ها اداره کند
اخبار اصلی خاورمیانه

امریکا می خواهد از خاورمیانه برود و آن را با NGO ها اداره کند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ترامپ دوست دارد پوتین امریکا شود!
اخبار اصلی آمریکا خاورمیانه

ترامپ دوست دارد پوتین امریکا شود!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

امارات دیر وارد گفت وگو با ایران شد
اخبار اصلی خاورمیانه

امارات دیر وارد گفت وگو با ایران شد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

«معامله قرن» به درد تبلیغات انتخاباتی می خورد
اخبار اصلی خاورمیانه

«معامله قرن» به درد تبلیغات انتخاباتی می خورد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

عمر البشیر محاکمه خواهد شد
اخبار اصلی خاورمیانه

عمر البشیر محاکمه خواهد شد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

اسرائیل حمله کند، حزب الله «محوش» خواهد کرد
اخبار اصلی خاورمیانه

اسرائیل حمله کند، حزب الله «محوش» خواهد کرد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...