سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

امارات دیر وارد گفت وگو با ایران شد
اخبار اصلی خاورمیانه

امارات دیر وارد گفت وگو با ایران شد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

«معامله قرن» به درد تبلیغات انتخاباتی می خورد
اخبار اصلی خاورمیانه

«معامله قرن» به درد تبلیغات انتخاباتی می خورد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

عمر البشیر محاکمه خواهد شد
اخبار اصلی خاورمیانه

عمر البشیر محاکمه خواهد شد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

اسرائیل حمله کند، حزب الله «محوش» خواهد کرد
اخبار اصلی خاورمیانه

اسرائیل حمله کند، حزب الله «محوش» خواهد کرد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

لبنان راه حل ندارد، ایران و حزب الله همه کاره اند
اخبار اصلی خاورمیانه

لبنان راه حل ندارد، ایران و حزب الله همه کاره اند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

معامله قرن و فرار نتانیاهو از زندان
اخبار اصلی خاورمیانه

معامله قرن و فرار نتانیاهو از زندان

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

پاسخ عجیب به این که چرا امریکا به ایران هسته ای معترض است اما به پاکستان و هند و اسرائیل نیست!
اخبار اصلی خاورمیانه

پاسخ عجیب به این که چرا امریکا به ایران هسته ای معترض است اما به پاکستان و هند و اسرائیل نیست!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ترامپ دوباره رئیس جمهور می شود و امریکا را کاملا منزوی می کند
اخبار اصلی خاورمیانه

ترامپ دوباره رئیس جمهور می شود و امریکا را کاملا منزوی می کند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

شیعیان لبنان از همه قویترند
اخبار اصلی خاورمیانه

شیعیان لبنان از همه قویترند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...