سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

عقب نشینی امریکا از افغانستان برای تمرکز بر جنگ اوکراین بود
اخبار اصلی اروپا

عقب نشینی امریکا از افغانستان برای تمرکز بر جنگ اوکراین بود

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

پوتین سرطان ریه دارد/ غرب چرا به روسیه اعلام جنگ نمی کند؟
اخبار اصلی اروپا

پوتین سرطان ریه دارد/ غرب چرا به روسیه اعلام جنگ نمی کند؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

احتمال امضای توافق بالاست/ایران ظرف چند ماه می تواند بمب هسته ای بسازد
اخبار اصلی پرونده هسته ای

احتمال امضای توافق بالاست/ایران ظرف چند ماه می تواند بمب هسته ای بسازد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

توهم اسرائیل از عادی سازی روابط با کشورهای عربی
اخبار اصلی خاورمیانه

توهم اسرائیل از عادی سازی روابط با کشورهای عربی

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

امریکا می ترسد ایران خشمش از آن را سر امارات خالی کند
اخبار اصلی خاورمیانه

امریکا می ترسد ایران خشمش از آن را سر امارات خالی کند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

بایدن تصمیم گرفته بر پیمانش با عربستان، امارات و ترکیه باقی بماند
خاورمیانه انتخاب سردبیر

بایدن تصمیم گرفته بر پیمانش با عربستان، امارات و ترکیه باقی بماند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

نقشه شوم اسرائیل در بهره برداری از جنگ اوکراین علیه فلسطینیان
اخبار اصلی خاورمیانه

نقشه شوم اسرائیل در بهره برداری از جنگ اوکراین علیه فلسطینیان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

وقتی که صدام از ملاقات با رامسفلد خودداری کرد
اخبار اصلی خاورمیانه

وقتی که صدام از ملاقات با رامسفلد خودداری کرد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

سامانه واقعا پیشرفته نظامی روسیه که هنوز استفاده نشده است
اروپا انتخاب سردبیر

سامانه واقعا پیشرفته نظامی روسیه که هنوز استفاده نشده است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...