سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

بایدن تصمیم گرفته بر پیمانش با عربستان، امارات و ترکیه باقی بماند
خاورمیانه انتخاب سردبیر

بایدن تصمیم گرفته بر پیمانش با عربستان، امارات و ترکیه باقی بماند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

نقشه شوم اسرائیل در بهره برداری از جنگ اوکراین علیه فلسطینیان
اخبار اصلی خاورمیانه

نقشه شوم اسرائیل در بهره برداری از جنگ اوکراین علیه فلسطینیان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

وقتی که صدام از ملاقات با رامسفلد خودداری کرد
اخبار اصلی خاورمیانه

وقتی که صدام از ملاقات با رامسفلد خودداری کرد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

سامانه واقعا پیشرفته نظامی روسیه که هنوز استفاده نشده است
اروپا انتخاب سردبیر

سامانه واقعا پیشرفته نظامی روسیه که هنوز استفاده نشده است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

الازهر توصیه های سیسی را گوش نمی دهد
اخبار اصلی آمریکا

الازهر توصیه های سیسی را گوش نمی دهد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

چهار نکته ای که در هر گونه مذاکره آتی امریکا با ایران مد نظر است
اخبار اصلی پرونده هسته ای خاورمیانه

چهار نکته ای که در هر گونه مذاکره آتی امریکا با ایران مد نظر است

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ایران نمی خواهد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور شود
اخبار اصلی خاورمیانه

ایران نمی خواهد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور شود

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

منطقه به نظامی جایگزین سایکس - پیکو با توجه به دو قدرت ایران و ترکیه نیاز دارد
اخبار اصلی خاورمیانه

منطقه به نظامی جایگزین سایکس - پیکو با توجه به دو قدرت ایران و ترکیه نیاز دارد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

تنها حزب الله می تواند لبنان را نجات دهد
اخبار اصلی خاورمیانه

تنها حزب الله می تواند لبنان را نجات دهد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...