سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پوتین کی از سلاح هسته ای در اوکراین استفاده خواهد کرد؟
اخبار اصلی اروپا

پوتین کی از سلاح هسته ای در اوکراین استفاده خواهد کرد؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

محمد بن سلمان عاشق قدرت است
اخبار اصلی خاورمیانه

محمد بن سلمان عاشق قدرت است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟
اخبار اصلی خاورمیانه

آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

بایدن در تعامل با بن سلمان اشتباه کرد
اخبار اصلی خاورمیانه

بایدن در تعامل با بن سلمان اشتباه کرد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

لبنان عملا از هم پاشیده است
اخبار اصلی خاورمیانه

لبنان عملا از هم پاشیده است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

بایدن چه راهی برای شکست رابطه با بن سلمان دارد
اخبار اصلی خاورمیانه

بایدن چه راهی برای شکست رابطه با بن سلمان دارد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

بن سلمان و بن زاید روی بازگشت ترامپ یا کسی شبیه او حساب کرده اند
اخبار اصلی خاورمیانه

بن سلمان و بن زاید روی بازگشت ترامپ یا کسی شبیه او حساب کرده اند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

همکاری امنیتی با غرب باید برای ایران منفعت داشته باشد
اخبار اصلی خاورمیانه

همکاری امنیتی با غرب باید برای ایران منفعت داشته باشد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

چرا ایران و امریکا به توافق نیاز دارند؟
اخبار اصلی پرونده هسته ای خاورمیانه

چرا ایران و امریکا به توافق نیاز دارند؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...