سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

داستان ملک عبدالله و برادر ناتنی اش
خاورمیانه انتخاب سردبیر

داستان ملک عبدالله و برادر ناتنی اش

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

ملک عبدالله اردن ‌از کارهای برادر ناتنی اش نگران است
خاورمیانه انتخاب سردبیر

ملک عبدالله اردن ‌از کارهای برادر ناتنی اش نگران است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

جمهوریخواهان و دموکرات های کنگره مخالف احیای برجام هستند
اخبار اصلی خاورمیانه

جمهوریخواهان و دموکرات های کنگره مخالف احیای برجام هستند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

مسلمانان، به ویژه شیعیان در لبنان اکثریتند
اخبار اصلی خاورمیانه

مسلمانان، به ویژه شیعیان در لبنان اکثریتند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

پیدا و پنهان انتخابات اخیر لبنان
خاورمیانه انتخاب سردبیر

پیدا و پنهان انتخابات اخیر لبنان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

سعد حریری کجاست و چه می کند؟
خاورمیانه انتخاب سردبیر

سعد حریری کجاست و چه می کند؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

دیگر عربستان به لبنان اهمیت نمی‌دهد
خاورمیانه انتخاب سردبیر

دیگر عربستان به لبنان اهمیت نمی‌دهد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

رابطه مستقیم مذاکرات هسته‌ای با گفت وگوهای ایران و عربستان
اخبار اصلی خاورمیانه

رابطه مستقیم مذاکرات هسته‌ای با گفت وگوهای ایران و عربستان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

اوکراین افغانستان می شود؟
اخبار اصلی اروپا خاورمیانه

اوکراین افغانستان می شود؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...