سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

مخاطرات معامله قرن جرد کوشنر
اخبار اصلی خاورمیانه

مخاطرات معامله قرن جرد کوشنر

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

کارشناس امریکایی از ناگفته های زندگی ترامپ، دامادش و دخترش ایوانکا می گوید
آمریکا انتخاب سردبیر

کارشناس امریکایی از ناگفته های زندگی ترامپ، دامادش و دخترش ایوانکا می گوید

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

شاید روسیه بتواند میان ایران و ترامپ میانجیگری کند
اخبار اصلی پرونده هسته ای خاورمیانه

شاید روسیه بتواند میان ایران و ترامپ میانجیگری کند

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

هر تصمیمی درباره فلسطین برای امریکا و اسرائیل عواقب خواهد داشت
اخبار اصلی خاورمیانه

هر تصمیمی درباره فلسطین برای امریکا و اسرائیل عواقب خواهد داشت

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

آویگدور لیبرمن در رویای جانشینی نتانیاهو
اخبار اصلی خاورمیانه

آویگدور لیبرمن در رویای جانشینی نتانیاهو

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

شانس کم ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری با وجود طرفداران پروپا قرص
اخبار اصلی آمریکا

شانس کم ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری با وجود طرفداران پروپا قرص

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

ترامپ همه کار است کسی پمپئو را جدی نمی گیرد
اخبار اصلی آمریکا

ترامپ همه کار است کسی پمپئو را جدی نمی گیرد

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

ایران و ترکیه پایه های اصلی قدرت در منطقه
اخبار اصلی خاورمیانه

ایران و ترکیه پایه های اصلی قدرت در منطقه

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

ایرانی ها در لحظات سخت متحد می شوند
اخبار اصلی خاورمیانه

ایرانی ها در لحظات سخت متحد می شوند

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...