سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

شانس کم ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری با وجود طرفداران پروپا قرص
اخبار اصلی آمریکا

شانس کم ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری با وجود طرفداران پروپا قرص

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

ترامپ همه کار است کسی پمپئو را جدی نمی گیرد
اخبار اصلی آمریکا

ترامپ همه کار است کسی پمپئو را جدی نمی گیرد

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

ایران و ترکیه پایه های اصلی قدرت در منطقه
اخبار اصلی خاورمیانه

ایران و ترکیه پایه های اصلی قدرت در منطقه

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

ایرانی ها در لحظات سخت متحد می شوند
اخبار اصلی خاورمیانه

ایرانی ها در لحظات سخت متحد می شوند

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

ایران شایستگی رهبری منطقه را دارد
اخبار اصلی خاورمیانه

ایران شایستگی رهبری منطقه را دارد

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

اوضاع عربستان در امریکا خوب نیست / شرکت های امریکایی در حال ترک عربستان هستند
اخبار اصلی خاورمیانه

اوضاع عربستان در امریکا خوب نیست / شرکت های امریکایی در حال ترک عربستان هستند

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

غنوشی اول مخالف تروریسم نبود اما بعدا نظرش عوض شد!
اخبار اصلی خاورمیانه

غنوشی اول مخالف تروریسم نبود اما بعدا نظرش عوض شد!

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

مایک پمپئو در سودای ریاست جمهوری امریکا
اخبار اصلی آمریکا

مایک پمپئو در سودای ریاست جمهوری امریکا

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...

اصلاحات عربستان هیچ گاه به مسائل سیاسی تسری نمی یابد
اخبار اصلی خاورمیانه

اصلاحات عربستان هیچ گاه به مسائل سیاسی تسری نمی یابد

دیپلماسی ایرانی: امسال برای نهمین سال متوالی است که دیپلماسی ایرانی یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند. این ...