سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

استفاده ایران از جنگ اوکراین
اخبار اصلی خاورمیانه

استفاده ایران از جنگ اوکراین

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

بعضی ها به بایدن عذرخواهی از بن سلمان را پیشنهاد داده اند
اخبار اصلی خاورمیانه

بعضی ها به بایدن عذرخواهی از بن سلمان را پیشنهاد داده اند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

صادرات گاز مصر به لبنان چه شد؟
اخبار اصلی خاورمیانه

صادرات گاز مصر به لبنان چه شد؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

داستان ملک عبدالله و برادر ناتنی اش
خاورمیانه انتخاب سردبیر

داستان ملک عبدالله و برادر ناتنی اش

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

ملک عبدالله اردن ‌از کارهای برادر ناتنی اش نگران است
خاورمیانه انتخاب سردبیر

ملک عبدالله اردن ‌از کارهای برادر ناتنی اش نگران است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

جمهوریخواهان و دموکرات های کنگره مخالف احیای برجام هستند
اخبار اصلی خاورمیانه

جمهوریخواهان و دموکرات های کنگره مخالف احیای برجام هستند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

مسلمانان، به ویژه شیعیان در لبنان اکثریتند
اخبار اصلی خاورمیانه

مسلمانان، به ویژه شیعیان در لبنان اکثریتند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

پیدا و پنهان انتخابات اخیر لبنان
خاورمیانه انتخاب سردبیر

پیدا و پنهان انتخابات اخیر لبنان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

سعد حریری کجاست و چه می کند؟
خاورمیانه انتخاب سردبیر

سعد حریری کجاست و چه می کند؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...