سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پاسخ عجیب به این که چرا امریکا به ایران هسته ای معترض است اما به پاکستان و هند و اسرائیل نیست!
اخبار اصلی خاورمیانه

پاسخ عجیب به این که چرا امریکا به ایران هسته ای معترض است اما به پاکستان و هند و اسرائیل نیست!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ترامپ دوباره رئیس جمهور می شود و امریکا را کاملا منزوی می کند
اخبار اصلی خاورمیانه

ترامپ دوباره رئیس جمهور می شود و امریکا را کاملا منزوی می کند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

شیعیان لبنان از همه قویترند
اخبار اصلی خاورمیانه

شیعیان لبنان از همه قویترند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

اگر همه دنیا مثل یک کشور به رهبری چین علیه امریکا شوند، چه خواهد شد؟
اخبار اصلی آمریکا خاورمیانه

اگر همه دنیا مثل یک کشور به رهبری چین علیه امریکا شوند، چه خواهد شد؟

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

شاید اردن به عربستان ملحق شود!
اخبار اصلی خاورمیانه

شاید اردن به عربستان ملحق شود!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ترامپ فقط می خواهد عکس بگیرد!
اخبار اصلی آمریکا

ترامپ فقط می خواهد عکس بگیرد!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ترامپ مثل رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت رفتار نمی کند
اخبار اصلی خاورمیانه

ترامپ مثل رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت رفتار نمی کند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

دو رازی که ممکن است مانع رسیدن دوباره ترامپ به کاخ سفید شود
اخبار اصلی آمریکا

دو رازی که ممکن است مانع رسیدن دوباره ترامپ به کاخ سفید شود

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

امریکا آماده جنگ داخلی می شود؟!
اخبار اصلی آمریکا

امریکا آماده جنگ داخلی می شود؟!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...