سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

روابط بن سلمان و بایدن همچنان شکراب است
اخبار اصلی خاورمیانه

روابط بن سلمان و بایدن همچنان شکراب است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

آیا عربستان واقعا می تواند با اسرائیل رابطه برقرار کند؟
اخبار اصلی خاورمیانه

آیا عربستان واقعا می تواند با اسرائیل رابطه برقرار کند؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

همچنان احتمال احیای برجام وجود دارد
اخبار اصلی خاورمیانه

همچنان احتمال احیای برجام وجود دارد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

پیش بینی آینده احتمالی سوریه و لبنان
اخبار اصلی خاورمیانه

پیش بینی آینده احتمالی سوریه و لبنان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

لبنان در انتظار تغییر
اخبار اصلی خاورمیانه

لبنان در انتظار تغییر

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

اوضاع سخت لبنان
خاورمیانه انتخاب سردبیر

اوضاع سخت لبنان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

استفاده ایران از جنگ اوکراین
اخبار اصلی خاورمیانه

استفاده ایران از جنگ اوکراین

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

بعضی ها به بایدن عذرخواهی از بن سلمان را پیشنهاد داده اند
اخبار اصلی خاورمیانه

بعضی ها به بایدن عذرخواهی از بن سلمان را پیشنهاد داده اند

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

صادرات گاز مصر به لبنان چه شد؟
اخبار اصلی خاورمیانه

صادرات گاز مصر به لبنان چه شد؟

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...