خاویر سولانا

خاویر سولانا


خاویر سولانا (Javier Solana) متولد مادرید اسپانیا و نماینده سابق عالی سیاست امنیتی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا، دبیر کل سابق شورای اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپای غربی است. سولانا مدتي به عنوان نماینده اصلی اتحادیه اروپا، مسئول مذاکرات با ایران در گروه ۵+۱ بر سر مسئله هسته‌ای ایران بود.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

سوریه و مصر منطقه را به آتش می کشند
خاورمیانه یادداشت

سوریه و مصر منطقه را به آتش می کشند

دیپلماسی ایرانی: بی ثباتی در خاورمیانه ادامه دارد، با مداخله ارتش در مصر در نهایت بخش دیگری از سناریوی سیاسی ...