سید علی موسوی خلخالی

سید علی موسوی خلخالی


روزنامه نگار، مترجم و سردبیر دیپلماسی ایرانی.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

حقایقی که رسانه ها از داعش نمی گویند
ترجمه برگزیده خاورمیانه

حقایقی که رسانه ها از داعش نمی گویند

دیپلماسی ایرانی: داعش به گروه وحشتناک و مرموزی تبدیل شده است که رسانه ها کمتر جزئیاتی از حامیان و دستورالعمل ...

تلاش برای تجزیه جهان عرب
اخبار اصلی خاورمیانه

تلاش برای تجزیه جهان عرب

دیپلماسی ایرانی: ظاهر امر نشان می دهد که تجزیه جهان عرب به امری واقع تبدیل شده است. در ابتدا امریکایی ...

میقاتی دوست تجاری ایران و فواد سنیوره دشمنی از حلقه حریری
اخبار اصلی خاورمیانه

میقاتی دوست تجاری ایران و فواد سنیوره دشمنی از حلقه حریری

دیپلماسی ایرانی: دوست و دشمن عرب ایران را بشناسید، مجموعه تازه ای است که در آن تلاش می شود دوستان ...

نوری مالکی آماج حملات خودی ها
اخبار اصلی خاورمیانه

نوری مالکی آماج حملات خودی ها

دیپلماسی ایرانی: با وجود این که نزدیک به 5 ماه به انتخابات مجلس عراق زمان باقی مانده است، درگیری های ...

گروکشی سیاسی در پرونده هسته ای ایران
اخبار اصلی خاورمیانه گام به گام تا توافق جامع

گروکشی سیاسی در پرونده هسته ای ایران

دیپلماسی ایرانی: مذاکرات هسته ای میان ایران با 1+5 در ژنو در حالی به نتیجه نرسید که با حضور همه ...

البرادعی دوست هسته ای و شفیق دشمن ایران اسلامی
اخبار اصلی خاورمیانه

البرادعی دوست هسته ای و شفیق دشمن ایران اسلامی

دیپلماسی ایرانی: دوست و دشمن عرب ایران را بشناسید، مجموعه تازه ای است که در آن تلاش می شود دوستان ...

ابراهیم الجعفری شیفته و طارق الهاشمی دشمن متحیر ایران
اخبار اصلی خاورمیانه

ابراهیم الجعفری شیفته و طارق الهاشمی دشمن متحیر ایران

دیپلماسی ایرانی: "دوست و دشمن عرب ایران را بشناسید" مجموعه تازه ای است که در آن تلاش می شود دوستان ...

سهم ایران از کیک قدرت در منطقه
اخبار اصلی خاورمیانه

سهم ایران از کیک قدرت در منطقه

دیپلما ایرانی: منطقه در حال تغییر است. بهتر است بگوییم معادلات بین المللی در حال تغییر هستند. دنیایی جدید در ...

مالکی نماد قدرت و ایاد علاوی دشمن پان عرب ایران
اخبار اصلی خاورمیانه

مالکی نماد قدرت و ایاد علاوی دشمن پان عرب ایران

دیپلماسی ایرانی: دوست و دشمن عرب ایران را بشناسید" مجموعه تازه ای است که در آن تلاش می شود دوستان ...