محمود سریع القلم

محمود سریع القلم


عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

چرا روابط ایران با روسیه استراتژیک شده است؟
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

چرا روابط ایران با روسیه استراتژیک شده است؟

دیپلماسی ایرانی: یکی از اساتید دورۀ دانشجویی (Professor James Rosenau) هر هفته به ما تکلیفی می داد: خلاصه کردن یک ...

استراتژی غرب نسبت به ایران
اروپا نگاه ایرانی خاورمیانه

استراتژی غرب نسبت به ایران

دیپلماسی ایرانی: این متن تلاش می کند در یک چارچوب آکادمیک، ذهن و عمل تصمیم سازان اروپا و آمریکا نسبت ...

استراتژی اصلی غرب نسبت به ایران، تضعیف بنیه های اقتصادی است
نگاه ایرانی خاورمیانه

استراتژی اصلی غرب نسبت به ایران، تضعیف بنیه های اقتصادی است

دیپلماسی ایرانی: این متن تلاش می کند در یک چارچوب آکادمیک، ذهن و عمل تصمیم سازان اروپا و آمریکا نسبت ...

شوقی چینی ها، هندی ها، عربستانی ها و اماراتی ها نسبت به آینده
اروپا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

شوقی چینی ها، هندی ها، عربستانی ها و اماراتی ها نسبت به آینده

دیپلماسی ایرانی: طی چهار روز از 27 تا 30 دی ماه 1401، اجلاس سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد با 372 میزگرد ...

چرا تاریخِ سیاست ورزی و حکمرانی ما ناموفق است؟
اخبار اصلی اخبار داخلی کتابخانه

چرا تاریخِ سیاست ورزی و حکمرانی ما ناموفق است؟

دیپلماسی ایرانی: در بسیاری از حرفه‌ ها و تخصص ها مانند معماری، هنر، مهندسی، پزشکی، ادبیات، فلسفه، صنعت و کارآفرینی، ...

فراتر از برجام
پرونده هسته ای نگاه ایرانی

فراتر از برجام

دیپلماسی ایرانی: کسانی که به ده تا بیست سالِ آیندۀ کشور فکرمی کنند قاعدتاً نباید به یک برجام حتی امضا ...

جنگ اوکراین و آیندۀ برجام
اروپا پرونده هسته ای نگاه ایرانی

جنگ اوکراین و آیندۀ برجام

دیپلماسی ایرانی: جنگ اوکراین سرآغاز یک نظم جدید جهانی است. بدون توجه به رهبر یا رهبران فعلی و آیندۀ روسیه، ...

چرا اقتصاد برای ما اولویت نیست؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

چرا اقتصاد برای ما اولویت نیست؟

دیپلماسی ایرانی: چه در داخل یک کشور و چه در روابط خارجی آن، رشد و توسعه اقتصادی تابع share کردن (سهیم ...