سید محمد کاظم سجادپور

سید محمد کاظم سجادپور

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پدیده فراگیر مهاجرت بین المللی
اقتصاد و انرژی نگاه ایرانی

پدیده فراگیر مهاجرت بین المللی

دیپلماسی ایرانی: مهاجرت، پدیده‌ای کهن به درازای تاریخ بشری است.هیچ دوره و زمانی در تاریخ بشر را نمی‌توان سراغ گرفت ...

روزهای تسلیحاتی و روابط بین‌المللی
آمریکا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

روزهای تسلیحاتی و روابط بین‌المللی

دیپلماسی ایرانی: مؤسسه بین‌المللی صلح استکهلم موسوم به سیپری گزارش سالانه و نسبتا معتبر خود در مورد وضع جهانی هزینه‌های ...

وزش‌های سیاسی و مدیریت منطقه‌ای
نگاه ایرانی خاورمیانه

وزش‌های سیاسی و مدیریت منطقه‌ای

دیپلماسی ایرانی: تحول در روابط ایران و سعودی بی‌تردید، نقطه مهم و قابل توجه در مناسبات منطقه‌ای در غرب آسیاست. ...

آفریقا و کنشگری در روابط بین‌المللی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

آفریقا و کنشگری در روابط بین‌المللی

دیپلماسی ایرانی: یکی از مناطق پرماجرا و حساس دنیا، آفریقاست که در همه اعصار و قرون مخصوصاً در پنج قرن ...

دگرگونی منطقه‌ای شرق آسیا چگونه روی داد؟
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

دگرگونی منطقه‌ای شرق آسیا چگونه روی داد؟

دیپلماسی ایرانی: یکی از پرماجراترین و در عین حال آموزه‌ترین مناطق دنیا، شرق آسیاست. توجه به شرق آسیا مخصوصاً در ...

ارزیابی روابط بین‌المللی: روندها، نهادها و افراد
اروپا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

ارزیابی روابط بین‌المللی: روندها، نهادها و افراد

دیپلماسی ایرانی: سال دیگری را پشت سر می‌گذاریم و وارد بهار نوینی می‌شویم. گاه ارزیابی‌هاست از آنچه که گذشت. ارزیابی ...

امریکا و روسیه کنشگران اصلی جنگ اوکراین در کنار دیگران
اروپا نگاه ایرانی

امریکا و روسیه کنشگران اصلی جنگ اوکراین در کنار دیگران

دیپلماسی ایرانی: در شماره پیشین در یک سالگی بحران اوکراین، در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این منازعه ...

آینه بودگی جنگ اوکراین و روابط بین‌المللی
اروپا نگاه ایرانی

آینه بودگی جنگ اوکراین و روابط بین‌المللی

دیپلماسی ایرانی: با گذر از ۲۴ فوریه (۵ اسفند) جنگ اوکراین یک ساله شد و جهان سیاسی، سالی پرماجرا و ...

سه بازیگر قاره‌ای و تحولات بین‌المللی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

سه بازیگر قاره‌ای و تحولات بین‌المللی

دیپلماسی ایرانی: در بیش از سه دهه‌ای که از فروپاشی نظام دوقطبی می‌گذرد، بحث و گفت وگو در مورد ماهیت ...